Albert van Maanen

Albert van Maanen

Dirigent

Vanaf september 2004 ben ik als vaste dirigent verbonden aan het Zuiderkoor te Putten. Een koor met een eigen gezicht en vooral een eigen sound, waarbij de kwaliteit van sommige getalenteerde zangers en zangeressen zich op een unieke wijze weet te vermengen tot een aangename en bijzonder fraaie koorklank. Kwaliteit en gezelligheid maken het koor tot een harmonieus geheel waarbij ieder lid zich prettig voelt, incl. de dirigent.

Ervaring
 • Vijf jaar basisschool, daarna zevenendertig jaar (muziek)docent geweest aan het Groenhorstcollege Nijkerk .
 • vanaf 1975 koordirigent bij verschillende gemengde koren in o.a. Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken geweest.
 • 1974 t/m 1986 dirigent van verschillende kinderkoren
 • Dirigent van een Mannenensemble te Nijkerk.
 • Van 1995 t/m 2002 dirigent van ‘Voice of Liberty, een speciaal koor dat buitenlandse concertreizen heeft gemaakt naar o.a. Wit-Rusland, Bulgarije, Canada, Praag, Canada, Zuid – Afrika en ook in eigen land.
 • Ervaringen met radio – en tv-opnamen, platen en cd-opnamen.
 • Van 2005 tot 2008 dirigent van het Maranathakoor te Zeewolde
 • Vanaf september 2004 tot heden dirigent van de Chr. Gemengde Zangvereniging het’ Zuiderkoor te Putten.
 • Vanaf oktober 2010 dirigent van de Chr. Gem. Zangver ‘U zij de Glorie’ in Garderen.
 • Vanaf 2013 dirigent van Mannenensemble ‘Tehillim’ te Putten
 • Vanaf 1 juni 2014 dirigent Hervormd Zangkoor Lunteren.
 • Sinds 1 januari 2019 dirigent Chr. Mannenkoor Laudate Deum te Wezep
 • Arrangeren en/of bewerken van koormuziek.
Opleidingen
 • Afgeronde onderwijsopleiding b.o en v.o. ( 1970)
 • Akte schoolmuziek (bij Gehrels instituut)
 • Afgeronde orgel/pianostudie aan het Twents muzieklyceum
 • Afgeronde cursus koordirectie Utrecht.(FNZB)
 • Bijscholingscursussen in Arnhem, uitgaande van het S.A.K.O
 • Directie – en harmonisatielessen gevolgd bij (wijlen ) Jan Eelkema en Louis Koenen en Joop Schets.
Over Albert van Maanen

Na 42 jaar werkzaam te zijn geweest als (muziek)docent bij het voortgezet onderwijs is dirigent Albert van Maanen in 2012 gestopt met lesgeven. Een groot deel van zijn leven heeft in het teken gestaan van muziek en dan met name  van de koormuziek.

Na afgeronde studies voor orgel/piano, schoolmuziek en koordirectie heeft hij gedurende zijn dirigentschap nog verschillende bij-en nascholingscursussen gevolgd. Veel inspiratie en vakbekwaamheid heeft hij opgedaan tijdens dirigeer- en compositielessen van (wijlen) Jan Eelkema en Joop Schets. Die ervaring heeft hij in praktijk gebracht en het vormt nog steeds de basis van zijn manier van instuderen en dirigeren.

Momenteel is Albert van Maanen  dirigent van drie verschillende gemengde koren in de regio NW-Veluwe en dirigeert hij een mannenensemble en is vaste dirigent van het Chr. Mannenkoor Laudate Deum uit Wezep.

Als dirigent heeft hij grote internationale ervaring opgedaan tijdens de vele buitenlandse koorreizen die hij in de loop jaren met verschillende koren heeft gemaakt. Bij de beroemde internationale zangconcoursen in Wit Rusland heeft hij verschillende prijzen gewonnen en veel waardering ondervonden. Daarnaast heeft hij concerten gegeven in  Canada, Tsjechië, Bulgarije, Zuid Afrika en Duitsland. Ook in eigen land laat hij zich met zijn koren niet onbetuigd. Naast de traditionele kerst- en paasconcerten is het gezamenlijke zomeravondconcert in Putten met al zijn koren een waardig slot van een intensief zangseizoen

Na 42 jaar werkzaam te zijn geweest als (muziek)docent bij het voortgezet onderwijs is dirigent Albert van Maanen in 2012 gestopt met lesgeven. Een groot deel van zijn leven heeft in het teken gestaan van muziek en dan met name  van de koormuziek.

Na afgeronde studies voor orgel/piano, schoolmuziek en koordirectie heeft hij gedurende zijn dirigentschap nog verschillende bij-en nascholingscursussen gevolgd. Veel inspiratie en vakbekwaamheid heeft hij opgedaan tijdens dirigeer- en compositielessen van (wijlen) Jan Eelkema en Joop Schets. Die ervaring heeft hij in praktijk gebracht en het vormt nog steeds de basis van zijn manier van instuderen en dirigeren.

Momenteel is Albert van Maanen  dirigent van drie verschillende gemengde koren in de regio NW-Veluwe en dirigeert hij een mannenensemble en is vaste dirigent van het Chr. Mannenkoor Laudate Deum uit Wezep.

Als dirigent heeft hij grote internationale ervaring opgedaan tijdens de vele buitenlandse koorreizen die hij in de loop jaren met verschillende koren heeft gemaakt. Bij de beroemde internationale zangconcoursen in Wit Rusland heeft hij verschillende prijzen gewonnen en veel waardering ondervonden. Daarnaast heeft hij concerten gegeven in  Canada, Tsjechië, Bulgarije, Zuid Afrika en Duitsland. Ook in eigen land laat hij zich met zijn koren niet onbetuigd. Naast de traditionele kerst- en paasconcerten is het gezamenlijke zomeravondconcert in Putten met al zijn koren een waardig slot van een intensief zangseizoen

Zingen is gezond

………….maar alleen,wanneer men goed bij stem is! Weest daarom zuinig op uw stem en verzorg dit kostbaar bezit goed. Uw stem is namelijk de muziek!

Tijdens de repetities probeer ik steeds weer zinvolle tips,c.q. raadgevingen ter hand stellen om met nog meer klasse en kwaliteit en saamhorigheid onze vereniging dienstbaar te zijn. De repetitieruimte is ook de werkplaats waar geschaafd en gepolijst moet worden en waar naast de lach en de luim, orde en discipline niet mogen ontbreken,sterker nog: ‘Zonder discipline geen verantwoord resultaat!’

Hoe kom je met je koor tot een zo goed mogelijk zangresultaat? Die vraag moet je je als dirigent steeds weer afvragen, m.n. tegen de achtergrond van de mogelijkheden en onmogelijkheden van je eigen koor. Hieronder volgen een 10-tal handreikingen die daarbij van grote waarden kunnen zijn en die ik zoveel mogelijk hanteer bij mijn eigen repetities.

Aanbevelingen en handreikingen

Verzuim, voor zover mogelijk, geen enkele repetitie en kom prompt op tijd.Neem zonder al te veel vertragingen uw vaste plaats in, zodat op tijd begonnen kan worden. Na de inzingoefeningen begint de repetitie met de koorstukken.Leer de tekst indien mogelijk goed uit het hoofd. Wanneer de dirigent met één der partijen oefent,kunnen de rustende groepen de tekst van de volgende strofen(coupletten) leren.

Adem op de juiste wijze. Reeds bij sport is goed ademen belangrijk,des te meer bij zingen.De adem strijkt langs de stembanden,zoals de strijkstok over de snaren. De violist moet daarvoor over een rustige hand beschikken,de zanger over een rustige adem,opdat de toon niet trilt.Niet de longen overmatig volpompen,opdat geen ‘overdruk’ ontstaat. Het ademen moet geruisloos en onzichtbaar geschieden,nooit midden in een woord,niet in de laatste seconde voor het aanzetten van een toon.Schouders niet optrekken.

De uitspraak moet zuiver en duidelijk zijn. Vermijdt elk dialect! Articuleer overduidelijk (dus niet overdreven).Schenk alle aandacht aan de open vocalen; b.v.

aa = zaal,taal;
o = pot,lot;
i = list, twist.

Bij “piano” zingen (zacht) evengoed nauwkeurig de lippenbewegingen maken, als bij forte-zingen (sterk). Bij forte-passages (f en ff) nooit schreeuwen; een luid klinkende stem is iets anders dan een schreeuwende stem. Van geen der leden mag de stem boven de anderen uit worden gehoord. Wanneer de dirigent de toon aangeeft, niet luid mee zoemen. Goed letten op het aanvangsteken,niet te vroeg,niet te laat inzetten. Een goed begin is ook hier van groot belang voor het welslagen van het geheel.

Bij het zingen rustig,goed rechtop staan,doch nimmer krampachtig gespannen; alle bewegingen van hoofd en armen vermijden,evenals het aangeven van de maat(maatslaan met de hand of stampen met de voet). Het muziekblad niet te hoog of te laag houden; de zanger moet a.h.w. één oog op zijn partij en het andere op de dirigent gericht houden.

Bij uitvoeringen dienen de leden volgens stemgroep het podium te betreden,de vooraf bepaalde plaatsen rustig te bezetten en orde en stilte op het podium in acht te nemen.Dit maakt op de toehoorders een aangename indruk,reeds vóór de uitvoering is begonnen.Wanneer een lid een fout maakt, het publiek hierop niet door omdraaien of aantikken attent maken. Vermijdt ook het onnodige gekuch of keelgeschraap!

Onenigheid tussen leden onderling mag nimmer aanleiding zijn van de repetities weg te blijven. Elk lid moet weten wat het aan zijn vereniging en vóór alles aan de muziek verschuldigd is.

Vermijdt zoveel mogelijk de poging om persoonlijke opvatting ingang te doen vinden. De dirigent heeft de muzikale leiding en de leden dienen in alle redelijkheid naar zijn opvatting te richten. Dit is een eerste vereiste voor succes. Uit de eenheid tussen dirigent en leden groeit het eigen karakter van het koor.

Credo

Zing met overleg en vooral met interesse. Bedenk dat de menselijke stem ( vox humana) veel kan hebben maar niet alles.. Beschouw uw stem als het kostbaarste en nooit te vervangen instrument.

Tenslotte een Duitse gezegde luidt : ‘Wer singt denkt nicht übel !’

(Wie zingt denkt niet kwaad of slecht!)

Albert van Maanen