Voorzitter
Mevrouw H.Bouw-van Nieuwenhuizen
Hevelschutterweg 2 b
3882 LT Putten

tel: 0341 491651
2e voorzitter
De heer E.Elbertsen
 Anna van Gelrestraat 18
3882 CK Putten
tel. 0341 357740
e-mail:  e.elbertsen@chello.nl.nl

Secretaris
De heer K. van Sligtenhorst
Paulus Potterstraat 16-1
3781 ER Voorthuizen
tel. 0342-473915
e-mail:  kvansligtenhorst@kpnmail.nl
Penningmeester
Mevrouw Geertje v.d. Brink
Klavermeen 19
3844 PR Harderwijk
tel. 06 13695955
e-mail: geertje1950@hotmail.com
Algemeen adjunct
Mevrouw Jannie v.d. Langemheen
Beulekampersteeg 26 a
3882 LK Putten
tel: 0341 491611
e-mail: vandelangemheen@hetnet.nl
Dirigent
A.J.T.van Maanen
Retiefstraat 133
3851 AC Ermelo
tel. 0341 563340