Albert van Maanen

Albert van Maanen

Dirigent

Vanaf september 2004 ben ik als vaste dirigent verbonden aan het Zuiderkoor te Putten. Een koor met een eigen gezicht en vooral een eigen sound, waarbij de kwaliteit van sommige getalenteerde zangers en zangeressen zich op een unieke wijze weet te vermengen tot een aangename en bijzonder fraaie koorklank. Kwaliteit en gezelligheid maken het koor tot een harmonieus geheel waarbij ieder lid zich prettig voelt, incl. de dirigent.

Ervaring

Aantal jaren (muziek)docent geweest aan het Groenhorstcollege Nijkerk

Vanaf 1975 koordirigent bij verschillende gemengde koren in o.a. Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken geweest.
 
1974 t/m 1986 dirigent van verschillende kinderkoren
 
Ervaring als dirigent van een Mannenensemble te Nijkerk.
 
Van 1995 t/m 2002 dirigent van ‘Voices of Liberty, een speciaal  koor dat buitenlandse concertreizen heeft gemaakt naar o.a. Wit-Rusland, Bulgarije, Canada, Praag, Canada, Zuid- Afrika en ook in eigen land.
 
Ervaringen met radio-en tv-opnamen, platen en cd-opnamen.
 
Van 2005 tot 2008 dirigent van het Maranathakoor te Zeewolde
 
Vanaf september 2004 tot heden dirigent  van de Chr. Gemengde Zangvereniginghet’ Zuiderkoor te Putten.
 
Vanaf oktober 2010 dirigent van Chr.Gem.Zangver. U zij de Glorie in Garderen.
 
Vanaf augustus 2011 tot 1 januari 2019 vaste dirigent van Laudate Deum  uit Nunspeet 
 
Invalbeurten bij verschillende mannenkoren o.a. bij Hierdens Mannenkoor en Laudate Deum uit Wezep
 
Vanaf 2013 dirigent van Mannengroep Tehillim
 
Arrangeren en/of bewerken van koormuziek

Vanaf 1 juni 2014 dirigent van het Hervormd Zangkoor Lunteren. (70 leden)

Vanaf jan. 2015 benoemd als vervangend dirigent voor “Lief en leed”bij het Ermelo’s Mannenkoor.

Per ingang van 1 januari 2019 dirigent van het Chr.Mannenkoor Laudate Deum te Wezep

Opleidingen
  • Afgeronde opleiding voor volledig bevoegd onderwijzer.
  • Akte schoolmuziek (Gehrels instituut)
  • Afgestudeerd aan de Twentse muziekschool voor piano.
  • Afgeronde Dirigentencursus, uitgaande van de F.N.Z.B (1974)
  • Bijscholingscursussen in Arnhem, uitgaande van het S.A.K.O
  • Directie -en compositielessen gevolgd bij wijlen Jan Eelkema en Louis Koenen.
Zingen is gezond

………….maar alleen,wanneer men goed bij stem is! Weest daarom zuinig op uw stem en verzorg dit kostbaar bezit goed. Uw stem is namelijk de muziek!

Tijdens de repetities probeer ik steeds weer zinvolle tips,c.q. raadgevingen ter hand stellen om met nog meer klasse en kwaliteit en saamhorigheid onze vereniging dienstbaar te zijn. De repetitieruimte is ook de werkplaats waar geschaafd en gepolijst moet worden en waar naast de lach en de luim, orde en discipline niet mogen ontbreken,sterker nog: ‘Zonder discipline geen verantwoord resultaat!’

Hoe kom je met je koor tot een zo goed mogelijk zangresultaat? Die vraag moet je je als dirigent steeds weer afvragen, m.n. tegen de achtergrond van de mogelijkheden en onmogelijkheden van je eigen koor. Hieronder volgen een 10-tal handreikingen die daarbij van grote waarden kunnen zijn en die ik zoveel mogelijk hanteer bij mijn eigen repetities.

Aanbevelingen en handreikingen

Verzuim, voor zover mogelijk, geen enkele repetitie en kom prompt op tijd.Neem zonder al te veel vertragingen uw vaste plaats in, zodat op tijd begonnen kan worden. Na de inzingoefeningen begint de repetitie met de koorstukken.Leer de tekst indien mogelijk goed uit het hoofd. Wanneer de dirigent met één der partijen oefent,kunnen de rustende groepen de tekst van de volgende strofen(coupletten) leren.

Adem op de juiste wijze. Reeds bij sport is goed ademen belangrijk,des te meer bij zingen.De adem strijkt langs de stembanden,zoals de strijkstok over de snaren. De violist moet daarvoor over een rustige hand beschikken,de zanger over een rustige adem,opdat de toon niet trilt.Niet de longen overmatig volpompen,opdat geen ‘overdruk’ ontstaat. Het ademen moet geruisloos en onzichtbaar geschieden,nooit midden in een woord,niet in de laatste seconde voor het aanzetten van een toon.Schouders niet optrekken.

De uitspraak moet zuiver en duidelijk zijn. Vermijdt elk dialect! Articuleer overduidelijk (dus niet overdreven).Schenk alle aandacht aan de open vocalen; b.v.

aa = zaal,taal;
o = pot,lot;
i = list, twist.

Bij “piano” zingen (zacht) evengoed nauwkeurig de lippenbewegingen maken, als bij forte-zingen (sterk). Bij forte-passages (f en ff) nooit schreeuwen; een luid klinkende stem is iets anders dan een schreeuwende stem. Van geen der leden mag de stem boven de anderen uit worden gehoord. Wanneer de dirigent de toon aangeeft, niet luid mee zoemen. Goed letten op het aanvangsteken,niet te vroeg,niet te laat inzetten. Een goed begin is ook hier van groot belang voor het welslagen van het geheel.

Bij het zingen rustig,goed rechtop staan,doch nimmer krampachtig gespannen; alle bewegingen van hoofd en armen vermijden,evenals het aangeven van de maat(maatslaan met de hand of stampen met de voet). Het muziekblad niet te hoog of te laag houden; de zanger moet a.h.w. één oog op zijn partij en het andere op de dirigent gericht houden.

Bij uitvoeringen dienen de leden volgens stemgroep het podium te betreden,de vooraf bepaalde plaatsen rustig te bezetten en orde en stilte op het podium in acht te nemen.Dit maakt op de toehoorders een aangename indruk,reeds vóór de uitvoering is begonnen.Wanneer een lid een fout maakt, het publiek hierop niet door omdraaien of aantikken attent maken. Vermijdt ook het onnodige gekuch of keelgeschraap!

Onenigheid tussen leden onderling mag nimmer aanleiding zijn van de repetities weg te blijven. Elk lid moet weten wat het aan zijn vereniging en vóór alles aan de muziek verschuldigd is.

Vermijdt zoveel mogelijk de poging om persoonlijke opvatting ingang te doen vinden. De dirigent heeft de muzikale leiding en de leden dienen in alle redelijkheid naar zijn opvatting te richten. Dit is een eerste vereiste voor succes. Uit de eenheid tussen dirigent en leden groeit het eigen karakter van het koor.

Credo

Zing met overleg en vooral met interesse. Bedenk dat de menselijke stem ( vox humana) veel kan hebben maar niet alles.. Beschouw uw stem als het kostbaarste en nooit te vervangen instrument.

Tenslotte een Duitse gezegde luidt : ‘Wer singt denkt nicht übel !’

(Wie zingt denkt niet kwaad of slecht!)

Albert van Maanen