Voorzitter
Mevrouw H.Bouw-van Nieuwenhuizen

Hevelschutterweg 2 b
3882 LT Putten
tel: 0341 491651
2e voorzitter
De heer E.Elbertsen
 Anna van Gelrestraat 18
3882 CK Putten
tel. 0341 357740
e-mail:  e.elbertsen@chello.nl.nl
Secretaris
De heer K. van Sligtenhorst
Paulus Potterstraat 16-1
3781 ER Voorthuizen
tel. 0342-473915
e-mail:  kvansligtenhorst@kpnmail.nl
Penningmeester
Mevrouw N v. d. Langemheen- Schuit
Anna van Burenstraat 12
3881 GJ Putten
0341 352289
e-mail:  bvandelangemheen@hotmail.nl
Algemeen adjunct
Mevrouw J.van den Bor-v. Ramselaar
Drosteweg 22
3881 PG  Putten
tel. 0341 492014
Dirigent
A.J.T.van Maanen
Retiefstraat 133
3851 AC Ermelo
tel. 0341 563340